(Beta)
Sign In
popular
0

a woman and two children with suitcases in a store

N
NhuBui

Prompt

Mở đầu: Hình ảnh: Hiển thị một gia đình vui vẻ chuẩn bị ba lô cùng nhau. Giọng nữ vui vẻ: "Chào các bạn nhỏ! Hôm nay chúng ta sẽ học cách chuẩn bị ba lô để đi du lịch nước ngoài bằng máy bay cùng cha mẹ. Nào, bắt đầu thôi!" Phần 1: Chọn ba lô Hình ảnh: Một đứa trẻ chọn ba lô màu sắc tươi sáng. Giọng nữ: "Đầu tiên, hãy chọn một chiếc ba lô phù hợp. Ba lô của bạn nên đủ lớn để chứa mọi thứ bạn cần, nhưng cũng không quá nặng để bạn có thể tự mang." Phần 2: Đóng gói quần áo Hình ảnh: Đứa trẻ gấp quần áo và đặt vào ba lô. Giọng nữ: "Tiếp theo, hãy chuẩn bị quần áo. Đừng quên mang theo áo ấm nếu nơi bạn đến lạnh, và áo mát nếu nơi đó nóng nhé." Phần 3: Đồ dùng cá nhân Hình ảnh: Đứa trẻ sắp xếp bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt vào túi nhỏ. Giọng nữ: "Đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, và khăn mặt cũng rất quan trọng. Hãy sắp xếp chúng gọn gàng vào túi nhỏ để dễ lấy ra khi cần." Phần 4: Đồ chơi và sách Hình ảnh: Đứa trẻ chọn vài món đồ chơi và sách yêu thích. Giọng nữ: "Đừng quên mang theo v

INFO

Type

Text-to-imageWj

Date Created

July 8,2024Wj

Dimensions

1024×1024pxWj

Model

DreamShaper XL1.0
CKPT
DreamShaper XL1.0
alpha2 (xl1.0)
Run Count 1023280

Recommended Prompt

Prompt 1: a woman is standing next to two children, each holding a suitcase. the woman is wearing a blue shirt and appears to be smiling. the children are also wearing blue shirts. the scene takes place in a room with a large number of suitcases, some of which are stacked on top of each other. the children and the woman seem to be enjoying their time together, possibly preparing for a trip.
Prompt 2: a woman and two children standing next to each other in a room filled with luggage. the woman is wearing a blue shirt and is holding the hand of one of the children. the other child is standing beside her. there are numerous suitcases of various sizes scattered throughout the room, some of which are stacked on top of each other. the scene appears to be a playful and fun setting, possibly a children's store or a room designed for children to play with luggage.