(Beta)
Sign In
popular
0

a tennis court inside of a large building

T
Trần Phanh

Prompt

1. Giới thiệu chung về Học viện Viettel 1) Một, Học viện Viettel được thành lập 2006 (hoạt động được 18 năm). Từ một đầu mối cấp phòng  tiến lên thành đơn vị cấp Trung tâm (2006)  trở thành Học viện (2015) Infor graphic => Mẫu 2) Hai, Nằm trong tổ hợp tri thức và thể chất của Viettel có diện tích 18ha, bao gồm: Câu lạc bổ Thể Công Viettel (Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thể thao Viettel) và Học viện Viettel tại trung tâm thành phố vệ tinh Hòa Lạc. Năm 2018, được Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới bình chọn là 1 trong 12 cơ sở đào tạo đẹp nhất thế giới. Hình ảnh cơ sở vật chất Text: Top 12, cơ sở => Mẫu/ 3) Ba, Được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng Nghĩa với triết lý và cách thể hiện kiến trúc độc đáo: Võ trọng nghĩa-> Khuôn tròn 1) Không gian mở, hòa nhập với thiên nhiên; 2) Kết hợp truyền thống với hiện đại; 3) Đầy đủ công năng hoạt động của một cơ sở đào tạo: Giảng đường, nhà hiệu bộ, thư viện, khu ký túc xá,.. => Hình minh họa 4) Bốn, Năng lực thiết kế đủ đáp ứng cho khoảng 450 – 60

INFO

Type

Text-to-imageWj

Date Created

March 28,2024Wj

Dimensions

1024×1024pxWj

Model

DreamShaper XL1.0
CKPT
DreamShaper XL1.0
alpha2 (xl1.0)
Run Count 1010643

Recommended Prompt

Prompt 1: a large, empty indoor tennis court with green flooring. there are a few potted plants placed around the court, with one on the left side, another on the right side, and a third one in the middle. the court features multiple benches, one on the left side, another on the right side, and a third one closer to the center. the overall atmosphere of the tennis court is quiet and tranquil, with no people or activities taking place at the moment.
Prompt 2: depicts a large indoor tennis court with a green surface and several potted plants placed around the area. the court is part of a building that has multiple floors and large windows, providing an open and airy atmosphere. the tennis court is surrounded by a white railing, and there are several chairs placed around the perimeter of the court. the building also has a clock on one of its walls, allowing players to keep track of time during their matches.