(Beta)
Sign In
popular
0

an aerial view of an industrial building and a street view of the same building

T
Trần Phanh

Prompt

1. Giới thiệu chung về Học viện Viettel 1) Một, Học viện Viettel được thành lập 2006 (hoạt động được 18 năm). Từ một đầu mối cấp phòng  tiến lên thành đơn vị cấp Trung tâm (2006)  trở thành Học viện (2015) Infor graphic => Mẫu 2) Hai, Nằm trong tổ hợp tri thức và thể chất của Viettel có diện tích 18ha, bao gồm: Câu lạc bổ Thể Công Viettel (Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thể thao Viettel) và Học viện Viettel tại trung tâm thành phố vệ tinh Hòa Lạc. Năm 2018, được Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới bình chọn là 1 trong 12 cơ sở đào tạo đẹp nhất thế giới. Hình ảnh cơ sở vật chất Text: Top 12, cơ sở => Mẫu/ 3) Ba, Được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng Nghĩa với triết lý và cách thể hiện kiến trúc độc đáo: Võ trọng nghĩa-> Khuôn tròn 1) Không gian mở, hòa nhập với thiên nhiên; 2) Kết hợp truyền thống với hiện đại; 3) Đầy đủ công năng hoạt động của một cơ sở đào tạo: Giảng đường, nhà hiệu bộ, thư viện, khu ký túc xá,.. => Hình minh họa 4) Bốn, Năng lực thiết kế đủ đáp ứng cho khoảng 450 – 60

INFO

Type

Text-to-imageWj

Date Created

March 28,2024Wj

Dimensions

1024×1024pxWj

Model

DreamShaper XL1.0
CKPT
DreamShaper XL1.0
alpha2 (xl1.0)
Run Count 1013078

Recommended Prompt

Prompt 1: depicts a large, modern building with a mix of residential and commercial elements. there are numerous cars parked around the building, and a bus is also visible in the scene. the area is lined with palm trees, adding to the tropical and serene atmosphere of the location. the building appears to be situated on a street corner, with a roundabout nearby. is a composite of two photos, showcasing different views of the same building.
Prompt 2: an aerial view of a large, shiny building with the words "ibm" printed on it. the building is surrounded by a lush green field, and there are a few cars visible in the scene. some of the cars are parked in a parking lot, while others are driving on a nearby road. in total, there are nine cars, including one truck, scattered throughout the scene. the overall atmosphere of conveys a sense of modernity and technology.