(Beta)
Sign In
0

man in suit standing on balcony looking at cityscape.

B
Business Mey

Prompt

Bir adam, yüksek bir bina çatısında, gökdelenlerin arasında dururken, hayret verici bir manzara eşliğinde cep telefonunu kontrol ediyor. Arkasında gökdelenlerin yükselen silueti, önünde ise uçsuz bucaksız bir şehir manzarası var. Adamın yüz ifadesi hafif bir endişeyle karışık bir heyecanı yansıtıyor. Gözleri telefonunun ekranına odaklanmış, önünde açık bir ajanda var ve dikkatle bir şeyler not ediyor. Bu çarpıcı görüntü, izleyiciyi merak uyandıran bir hikayenin başlangıcına

INFO

Type

Text-to-video(beta)Wj

Date Created

March 14,2024Wj

Dimensions

960×576pxWj

Model

SDXL
CKPT
SDXL
1.0
Run Count 667425

Recommended Prompt

Prompt 1: a businessman is seen standing on the top of a skyscraper, looking down at the city below with a cell phone in his hand. the skyline of the city is visible, and the businessman appears to be deep in thought. he holds the phone in one hand and looks at the view with the other.
Prompt 2: a businessman is seen standing on the top of a skyscraper, looking down at the city below. he holds a cell phone in one hand and looks at the view with the other. the skyline of the city is visible, and the businessman appears to be deep in thought.