(Beta)
Sign In
0

three different views of an office building

T
Trần Phanh

Prompt

1. Giới thiệu chung về Học viện Viettel 1) Một, Học viện Viettel được thành lập 2006 (hoạt động được 18 năm). Từ một đầu mối cấp phòng  tiến lên thành đơn vị cấp Trung tâm (2006)  trở thành Học viện (2015) Infor graphic => Mẫu 2) Hai, Nằm trong tổ hợp tri thức và thể chất của Viettel có diện tích 18ha, bao gồm: Câu lạc bổ Thể Công Viettel (Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thể thao Viettel) và Học viện Viettel tại trung tâm thành phố vệ tinh Hòa Lạc. Năm 2018, được Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới bình chọn là 1 trong 12 cơ sở đào tạo đẹp nhất thế giới. Hình ảnh cơ sở vật chất Text: Top 12, cơ sở => Mẫu/ 3) Ba, Được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng Nghĩa với triết lý và cách thể hiện kiến trúc độc đáo: Võ trọng nghĩa-> Khuôn tròn 1) Không gian mở, hòa nhập với thiên nhiên; 2) Kết hợp truyền thống với hiện đại; 3) Đầy đủ công năng hoạt động của một cơ sở đào tạo: Giảng đường, nhà hiệu bộ, thư viện, khu ký túc xá,.. => Hình minh họa 4) Bốn, Năng lực thiết kế đủ đáp ứng cho khoảng 450 – 60

INFO

Type

AnimateWj

Date Created

March 28,2024Wj

Dimensions

768×768pxWj

Recommended Prompt

Prompt 1: showcases three different scenes of buildings and roads. in the first scene, a large building is surrounded by trees and a road. in the second scene, a large building with a road in front of it. lastly, a large building with a road in front of it and a bridge in the background. also shows a large building with a bridge in front of it.
Prompt 2: a white screen with a large red and blue logo in the middle. several buildings are shown, including a tall white building with a gold dome and a large white building with a pointed roof. also shows cars driving down a busy street, a boat in the water, and a man walking down a sidewalk in front of a building. showcases various types of buildings, including residential and commercial buildings, and the activities that take place in and around them. is a great example of how buildings and their surroundings can tell a story and give us a glimpse into the lives of people who live and work in these buildings.