(Beta)
Sign In
0

man in business suit looking at his phone while standing on a rooftop overlooking the city.

B
Business Mey

Prompt

Bir adam, yüksek bir bina çatısında, gökdelenlerin arasında dururken, hayret verici bir manzara eşliğinde cep telefonunu kontrol ediyor. Arkasında gökdelenlerin yükselen silueti, önünde ise uçsuz bucaksız bir şehir manzarası var. Adamın yüz ifadesi hafif bir endişeyle karışık bir heyecanı yansıtıyor. Gözleri telefonunun ekranına odaklanmış, önünde açık bir ajanda var ve dikkatle bir şeyler not ediyor. Bu çarpıcı görüntü, izleyiciyi merak uyandıran bir hikayenin başlangıcına

INFO

Type

Text-to-video(beta)Wj

Date Created

March 14,2024Wj

Dimensions

960×576pxWj

Model

SDXL
CKPT
SDXL
1.0
Run Count 667425

Recommended Prompt

Prompt 1: a young businessman standing on a rooftop with a stunning city skyline in the background during sunset. he is holding a smartphone and enjoying the view, capturing the moment with his phone. the scene is shot in slow motion, providing a serene atmosphere. the young man is wearing a black suit and tie, adding a touch of professionalism to the scene.
Prompt 2: depicts a young businessman admiring the sunset view from a rooftop in a modern city. he is holding a smartphone and wearing a black suit and tie. the background features tall buildings and skyscrapers. the scene is captured in slow motion, emphasizing the serenity of the moment.